José Antonio Coderch. Manuel Valls

ELS PAVIMENTS

PAVIMENTS

Coderch va decidir utilitzar pocs materials a la casa Ugalde. Rajola ceràmica de 10 X 20 per quasi tots els terres, tant a dins com a fora i evidentment als terrats.

La relació entre l’interior i l’exterior s’aconsegueix d’aquesta manera. El mateix material i els mateixos nivells amb uns pendents mínims a l’exterior, per a evacuar l’aigua fora de la casa.

Amb els anys els pendents mínims van canviar de direcció i les aigües de la pluja acabaven morint contra les façanes i filtrant a l’interior.

Un molt detallat arxiu fotogràfic va permetre refer exactament les terrasses exteriors, aprofitant per canalitzar moltes de les escomeses i connexions a la claveguera municipal i eliminant així l’antic pou negre.

Centre de preferències de privadesa