José Antonio Coderch. Manuel Valls

ELS TERRATS

ELS TERRATS

El curiós sistema de terrats que Coderch va projectar tenia una capa intermitja de sorra entre la rajola i la tela asfàltica. Possiblement la idea era que l’aigua anés a parar a uns petits desguassos de plom que estaven protegits per una lleugera capa de grava.

Tot aquest procés d’evacuació no funcionava ja que s’acumulava molta humitat en els sostres perquè la sorra mai acabava d’assecar-se.

En refer els terrats es va substituir el gruix de sorra per un aïllant (que abans no existia) conservant exactament les mateixes cotes i pendents

Per rematar els terrats Coderch va fer servir un escopidor de la mateixa família que les rajoles però el va col·locar per la cara del darrera. Per refer els terrats es va fer un motlle per reproduir aquesta peça que ja no es fabricava.

 

Centre de preferències de privadesa