José Antonio Coderch. Manuel Valls

Restauració

El manteniment de la Casa Ugalde ha viscut tres etapes importants des de la seva construcció l’any 1951

1

La primera va ser la més curta doncs el seu propietari D. Eustaquio Ugalde, un cop acabada la casa, la va utilitzar com a segona residència al llarg de pocs anys.

2

A l’inici dels anys 60 la propietat va passar a mans d’una altra família que la utilitzava com a casa d’estiueig.

Sembla que l’interés d’aquells anys es va focalitzar en l’ordenació i consolidació del jardí, que es va ampliar en una gran esplanada en la part sud del terreny, permetent llavors construir un camí per a què els vehicles arribessin al peu de la casa. També es va iniciar la instal·lació d’un sistema de calefacció centralitzada.

Per sort en aquesta etapa no es va comètre, com ha succeït en altres cases importants de Coderch, cap modificació important de la casa en si. Fet que ha permès la recuperació del conjunt.

3

En 1992 el tercer y actual propietari adquirí la casa, coneixedor de que precisa d’una restauració important. Construïda en uns anys on els materials i les instal·lacions eren d’una qualitat limitada i després de quaranta anys sense quasi manteniment eren factors a considerar per còmetre immediatament un pla de manteniment en profunditat.

(si vol conèixer més detalls sobre la restauració vagi a la llista de l’esquerra)

 

Centre de preferències de privadesa